مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) :سیر تکاملی یک چارچوب

BPM

مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) یک فلسفه مدیریت را در بر می گیرد که توسط طیف وسیعی از روش ها، تکنیک ها و ابزار پشتیبانی می شود. دانشگاهیان به طور مداوم در حال گسترش این مجموعه هستند. در این مقاله، مضامینی ترسیم می‌شوند که توسعه رشته BPM را در طول سال‌ها مشخص می‌کنند: سیستم‌های BPM، مدل‌سازی فرآیند، طراحی فرآیند، هماهنگی و قابلیت همکاری، مدیریت مدل، استخراج فرآیند، و فناوری‌های جدید. هر یک از موضوعات در این بررسی اجمالی بر اساس مقالاتی که از زمان پیدایش آن، در حال حاضر 40 سال پیش، در حیطه ی کامپیوتر در صنعت ظاهر شده است، مشخص می شود. این مضامین با هم چشم اندازی از یک رشته پر رونق و در حال تکامل ارائه می دهند.

منابع