سامانه یکپارچه پرداخت ستیران (SETPAY)

/سامانه یکپارچه پرداخت ستیران (SETPAY)

راه حلی جامع برای پرداخت تلفنی و اینترنتی یکپارچه

قابلیت های ویژه ی سامانه تلفن گویا و تماسگیر هوشمند ستیران امکان پرداخت قبوض ، حق بیمه ، وام های معوق ، قبوض پرداخت نشده معوق و …. را میسر مینماید .

این سامانه میتواند پل ارتباطی مردم و سازمان ها باشد که به وسیله آن اعلام مبلغ بدهی به مشتریان صورت گرفته و در صورت تمایل مشتریان به عملیات پرداخت تلفنی و اینترنتی بصورت یکپارچه متصل شده و انجام می گردد.

راه حلی جامع برای پرداخت تلفنی و اینترنتی یکپارچه

یکی از مهمترین اتفاقات در این سامانه عدم نیاز به شناسه پرداخت است که بدین صورت راحتی پرداخت را هم برای مشتری و هم برای سازمان به همراه خواهد داشت.

قابلیت انتخاب بانک

قابلیت انتخاب بانک ها با استراتژی متفاوت ( اولویت مشخص شده، هوشمند بر حسب سرویس دهی بهتر، نوبتی )

پرداخت بدون شناسه

عدم نیاز به شناسه پرداخت و دریافت آن توسط سامانه های امور مشترکین یا CRM

قابلیت گزارشگیری از پرداخت ها

گزارش مانده بدهی، گزارش فروش های روزانه، گزارش در خواست های اشتراک روزانه، گزارش پرداخت های روز جاری و هفتگی و ماهیانه از یک نوع لیست خدمات

جلوگیری از پرداخت تکراری 

با استفاده از تکنولوژی استفاده شده در این سیستم در دو مرحله امکان بررسی قبض پرداخت شده وجود دارد مرحله بانک و مرحله دوم سیستم های مشترکین و مشتری

قابلیت اتصال به باشگاه مشتریان

یکی از مزیت های مهم رقابتی این سامانه استفاده باشگاه مشتریان از سامانه پرداخت است که مشترک باشگاه میتواند برای افزودن شارژ و یا خرید و هرنوع خدمتی که در نهایت به پرداخت منتهی ی شود استفاده نماید

قابلیت اتصال به سامانه فرم ساز و فرآیند ساز 

در این سیستم سازمان یا شرکت ها می توانند در فرم های مربوط به مشتریان و مشترکین چنانچه نیاز به پرداخت و یا فرآیندهایی که مرحله پرداخت دارند به راحتی فراخوانی و از این سامانه استفاده نمایند

تمامی انتظارات از یک سامانه یکپارچه پرداخت با ستیران برآورده می شود

سیستم پرداخت یکپارچه ستیران راه حلی است پویا برای خروج از وصولی های معوق با استفاده از سامانه های دیگری همچون تماسگیر هوشمند و یا سامانه پیام کوتاه سازمانی است که ضمن اتصال به این سامانه ها تسریع در پرداخت را برای سازمان به همراه می آورد

درخواست دموی نرم افزار سامانه پرداخت یکپارچه ستیران

در صورت نیاز به برگزاری جلسه معرفی سامانه ها بصورت غیر حضوری و یا حضوری، درخواست خود را در این بخش ثبت نمایید.

پیشرفته ترین راه حل های پرداختی ستیران (SETPAY)

اعتماد بیشتر مشتریان برای پرداخت و صحت از پرداخت خود توسط درگاه های پرداختی شرکت و اعلام سهل الوصول بودن پرداخت ها

رضایت مندی مشتریان

خودکار سازی فرآیند های پرداخت و بعد از پرداخت ، افزایش کارآیی و آزاد کردن اپراتورها و پرسنل جهت تایید یا پرداخت مشتری برای ادامه روندهای  پس از پرداخت را به همراه خواهد داشت .

خودکارسازی پرداخت ها (تلفنی و اینترنتی)

نظارت بر درگاه پرداخت تلفنی می تواند سیاست های اصلی سازمان را برای تمرکز بیشتر بر روی ورودی های پرداختی را مدیریت  و نظارت کند

نظارت دقیق بر روی وردی های مالی و پرداختی