درخواست همکاری

شرکت سازگار سیستم (ستیران) در نظر دارد جهت تکمیل پرسنل خود اقدام به جذب نیروهای فعال با روحیه بالا و مستعد کار گروهی نماید. از این رو از فعالان این عرصه دعوت به همکاری به عمل می آید.

ارسال رزومه به آدرس : info@setiran.com
نام و نام خانوادگی:(ضروری)
شماره تماس(ضروری)
حداکثر اندازه فایل: 50 MB.