ussd

سامانه کدهای دستوری(USSD)

معرفی سامانه کد دستوری USSD ستیرانسامانه کد دستوری (USSD) ستیران نرم افزاری قدرتمند، ویژه راه اندازی خدمات شهروند الکترونیک مبتنی بر کد دستوری، بر اساس نوع مشتریان می تواند نقش به سزای را در سازمان ها و شرکتهای مشتری مدار ایفا کند.سامانه کد دستوری USSD امکانات بی نظیری را به سازمان ها در راستای دولت الکترونیک و تکریم ارباب رجوع به سازمان و مخاطبانش ارائه می نماید و به علاوه ی آن امکان یکپارچگی با دیگر ماژول ها و سیستم های جامع ستیران