نرم افزار تلفن گویا

/Tag:نرم افزار تلفن گویا

فرصت های شغلی

اگر باهوش، بلند پرواز و کوشا هستید و اشتهای زیادی جهت یادگیری چیز های جدید دارید ما برای شما فرصت های شغلی خوبی در نظر داریم، آنچه ما نیاز داریم توسعه دهندگانِ نرم افزاری با انگیزه و خودجوش است . افتخار ما ایجاد محیطی غنی جهت رفاه کارمندان و آموزش جدیدترین ها به آنهاست و انتظار ما عشق به کار و تلاش تا سر حد موفقیت است عناوین شغلی مورد نیاز

تلفن گویا (IVR)

معرفی سامانه تلفن گویا ی هوشمند ستیرانتلفن گویا ی هوشمند را می توان پایه و اساس، و یکی از مهمترین ارکان ساختار مدیریت ارتباط با مشتریان ستیران دانست. تلفن گویا ی هوشمند ستیران به سازمان ها یاری می رساند با مکانیزه سازی پاسخگویی به مخاطبین از طریق خطوط تلفنی سازمان ، در سطح وسیعی در هزینه نیروی انسانی صرفه جویی نموده و همچنین قادر باشد بصورت همزمان به تعداد نا محدودی از مخاطبین بصورت پویا و بر اساس نیاز هر مخاطب