فکس سرور

/Tag:فکس سرور

فکس سرور- نرم افزار فکس سازمانی

معرفی سامانه فکس سرور سازمانی ستیراننرم افزار فکس سرور ستیران سامانه ای  است پیشرفته جهت ارسال، دریافت و مدیریت فکس های سازمان و همچنین ایجاد روندهای هوشمند و اتصال به پایگاه داده جهت تولید فکس های مورد نیاز مخاطبین سازمان بصورت کاملاً خودکار که سادگی، سرعت و کمترین خطای ممکن را در عملیات دریافت و ارسال فکس در سازمان به ارمغان آورده و کارمندان و پرسنل را قادر می سازد بدون استفاده از هرگونه دستگاه فکس بتوانند عملیات دریافت و ارسال