سیستم مدیریت شکایات

/Tag:سیستم مدیریت شکایات

سامانه گزارش ساز| داشبورد ساز

انواع اجزاء گزارش دهیاز طیف گسترده ای از نمودارها، جداول محوری و مؤلفه های دیداری استفاده کنید تا گزارش های دقیق و داشبوردهایی  کارآمد طراحی کنید. ساخت اِلمان های تعاملیبا استفاده از طیف وسیعی از ابزار های تعاملی مانند چارت های تو در تو، فیلترهای متنی(contextual filters)، امکان تغییر دسته بندی و یا منوهای قابل تغییر داشبورد های خود را برای آنالیز های ویژه و اختصاصی مورد نیاز کاربران نهایی پویا نمایید.اتصال به هر منبع دادهبا داشبورد ساز ستیران

سامانه ی فرم ساز | FormBuilder

ساخت انواع فرم ها در طراح فرم تحت وبفرم ساز ستیران فرم های زیبا را بدون داشتن کوچکترین دانشی در کد نویسی ایجاد کنید. با بهره گیری از سازنده بصری (Drag and Drop) و صدها قالب و فیلد آماده در نوک انگشتان شما، امکانات بی پایان ساخت زیباترین فرم ها را در اختیار خواهید داشت. ساخت انواع فرم و سفارشی سازی داده و ظاهر فرم را به سادگی ستیران تجربه کنید، در فرم ساز ستیران انواع روش

سامانه ی کارگردان| گردش کار (Workflow)

تعریف و مدیریت گردش فرآیندهاموتور گردش کار ستیران امکانات لازم جهت تبدیل فرآیند هابه الگوهای هماهنگ و تکرار پذیر را به سازمان ها قرار می دهد( ساده سازی ارتباطات) تا بتوانند با سازماندهی منظم منابع(اسناد) و به جریان انداختن آنها در فرآیندهای سازمانی از دوباره کاری ها اجتناب کرده و باعث استاندارد سازی پروسه های موجود در سازمان شودتعریف انواع شروط بر روی هر مرحله بر اساس محتویات و یا موجودیت فرم بر اساس محتویات و یا موجودیت فرایند بر

سامانه نظرسنجی یکپارچه | نرم افزار نظرسنجی هوشمند

سامانه نظرسنجی چیست و چه مزایایی برای سازمان خواهد داشت؟ سامانه نظرسنجی یا همان نرم افزار نظرسنجی با در بر گرفتن ویژگی های طراحی شده جهت انجام انواع نظر سنجی های، ساده و پیچیده، به سازمان ها در دریافت بازخورد در خصوص فعالیت ها، خدمات و نیروهایشان یاری می رساند. یک سامانه نظرسنجی جامع می بایستی شامل مشخصاتی همچون سهولت در طراحی انواع پرسشنامه نظرسنجی، امکان ارائه آن با انواع روش ها به مخاطبین، امکان مشاهده لحظه ای پاسخ ها و

سامانه رسیدگی به شکایات | نرم افزار پایش رضایتمندی مشتری

چرا وجود سامانه مدیریت شکایات در هر شرکت و یا سازمانی الزامی است؟ مدیریت شکایات یک امر مطلوب تجاری برای تضمین ارائه ی خدمات عالی به مشتری/شهروند در یک سازمان/شرکت می باشد. مدیریت شکایات بخشی از مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است و به ارائه خدمات به مشتریان در درازمدت و نیز تقویت رابطه با آنها کمک می نماید.  از دیدگاه یک شرکت، هدف اولیه مدیریت شکایت، رضایت فرد یا افرادی که شکایت را ارائه کرده اند و در مرحله بعدی

سامانه تکریم ارباب رجوع | میز خدمت سازمانی

معرفی سامانه تکریم ارباب رجوع | میز خدمت سازمانی این سامانه از طریق ابزار های ارتباطی یکپارچه و متعدد خود درخواست ها و نیاز های مطرح شده توسط ارباب رجوع را در قالب سرویس هایی همچون نظرسنجی، شکایت، پرسش و پاسخ و.. دریافت نموده و سپس به کارشناسان مربوطه ارجاع می دهد تا با ایجاد وظیقه و تقسیم کار، به آنها رسیدگی شود. در طول این روند و از طریق سامانه میز خدمت ستیران شهروند می تواند در جریان مراحل اقدامات