سامانه پیام کوتاه سازمانی

/Tag:سامانه پیام کوتاه سازمانی

سامانه پیامک سازمانی

معرفی سامانه پیام کوتاه ستیرانسامانه پیامک ستیران نرم افزاری قدرتمند، ویژه راه اندازی خدمات شهروند الکترونیک مبتنی بر پیامک، در سازمان ها و شرکتهای مشتری مدار می باشد. این ابزار با بستر ساده پیامک سرویس های متنوعی را در راستای دولت الکترونیک و تکریم ارباب رجوع به سازمان و مخاطبانش ارائه می نماید. پشتیبانی از ساختار پرتالی و پرتال هایی با پایگاه های داده مجزا دارای سرویس های SMS to Email و SMS to Fax دارای ساختار مبتنی بر CRM جهت ارتباط با