اخبار ستیران

/اخبار ستیران

افتتاح رسمی سامانه یکپارچه 122 و 1522 آب و فاضلاب شهری استان گیلان

افتتاح رسمی سامانه یکپارچه 122و 1522آب و فاضلاب شهری گیلان با حضور مسئولین استانی برگزار شد پس از نصب و راه اندازی موفقیت آمیز سامانه های مرکز تماس ستیران و نیز سامانه مدیریت ارتباطات جامع ستیران 360 برای ارائه خدمات غیر حضوری 1522 آب و فاضلاب در استان اصفهان ، اولین انشعاب آب و فاضلاب بصورت غیرحضوری از طریق سامانه مکانیزه  و هوشمند 122 (یکپارچه شدن 122

افتتاح رسمی سامانه 1522 آب و فاضلاب شهری اصفهان

افتتاح رسمی سامانه 1522 آب و فاضلاب شهری اصفهان با حضور وزیر نیرو افتتاح رسمی سامانه 1522 آب و فاضلاب شهری اصفهان برگذار گردید. پس از نصب و راه اندازی موفقیت آمیز سامانه های مرکز تماس ستیران و نیز سامانه مدیریت ارتباطات جامع ستیران 360 در شرکت آب و فاضلاب شهری اصفهان، افتتاح سامانه خدمات غیر حضوری مشترکین 1522 با حضور وزیر نیرو، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و

افتتاح مرکز سمیع برق اصفهان

افتتاح مرکز سمیع برق اصفهان مرکز سمیع برق اصفهان جهت غیرحضوری نمودن امور مشترکین افتتاح شد. به گزارش روابط عمومی شرکت برق استان اصفهان،  سامانه مرکز سمیع اصفهان با شما ره 38121 افتتاح شد این مرکز برای پاسخگویی به واگذاری انشعاب، جابجایی کنتور، اصلاح کابل سرویس، رفع حریم تاسیسات، پاسخ به استعلام نهادها، تست و نصب انشعاب برق را از جمله خدمات غیرحضوری قابل ارائه در مرکز سمیع از طریق تماس تلفنی می باشد که خوشبختانه شرکت ستیران با بهره گیری از