راه حل ها

سامانه یکپارچه هوشمند ویژه شرکت های گاز کشور (3194 ، 194)

چگونه با یک تماس تلفنی بتوانیم خدمات غیر عضوری در شرکت های گاز را پیاده سازی کنیمسامانه 194 که عمده مردم آن را با عنوان خدمات حوادث گاز می شناسند میتواند پلی باشد برای ارائه خدمات غیر حضوری به مشترکین شرکت های گاز که به جز اعلام حوادث بتوانند خدماتی نظیر پرداخت قبوض ، ثبت درخواست خرید انشعاب ، درخواست ثبت رقم کنتور و….. راه بصورت هوشمند پیاده سازی نمود. استفاده از تلفن گویا و پرداخت قبض گاز که در

سامانه یکپارچه هوشمند ویژه آب و فاضلاب کشور (122 ، 1522 ،1523)

راه های ارتباط با سازمان های آب و فاضلاب چیست و چه کاربردی داردسامانه 1522و 122 پل ارتباطی مردم و سازمان های آب و فاضلاب شهری می باشد که به وسیله آن شهروندان بتوانند با انواع روش ها یکسری نیاز ها همچون اعلام مبلغ قبض بها و عملیات پرداخت و ثبت شکایت و حوادث و کلیه خدمات 22 گانه را به صورت تلفنی انجام بدهند، البته باید توجه داشت که شرکت ستیران به این امر بسنده نکرده و برای مشتریان