سامانه ارتباطات یکپارچه

/Tag:سامانه ارتباطات یکپارچه

مدیریت ارتباطات یکپارچه سازمانی-سامانه جامع ستیران 360

معرفی سامانه جامع ستیران 360 سامانه مدیریت ارتباطات یکپارچه سازمانی (ستیران 360) از 3 زیرسیستم اصلی تشکیل شده است که وظیفه ایجاد پل ارتباطی بین سازمان و مخاطبینش را خواهد داشت و کلیه سامانه های موجود در این بسته نرم افزاری، سازمان شما رو در راستای بهینه سازی این ارتباطات یاری می نماید. این سامانه با مدیریت کلیه درگاه های ارتباطی سازمان در قالب یک سیستم یکپارچه و با اتصال به دیگر سامانه های نرم افزاری موجود، پراکندگی اطلاعات و دوباره کاری